சமுக உறவில் தேடுங்கள்

Loading

Thursday, November 18, 2010

இ(து)ன்பம்- தங்கமணி முத்துசாமி -Robert

வாசகர் தங்கமணி முத்துசாமி அவர்கள் இந்த கடிதத்தை எனக்கு அனுப்பியபோது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது , ஆனால் என்னுடைய பொறுப்பும் , கடமையும் அதிகமாகியுள்ளது. என்னை பொறுத்த வரை நான் எந்த வேலை செய்தாலும் எனக்கு பிடித்தால் மட்டுமே செய்வேன் அல்லது மற்றவர்களது நன்மைக்காகவும் , மகிழ்ச்சிக்காகவும் செய்வேன் . கோடி கொடுத்தாலும் காசுக்காக கஷ்டப்பட்டு எதையும் செய்யமாட்டேன், கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலையை செய்வதை விட  இஷ்டப்பட்டு செய்வதுதான் என் குணம்.
                                                                    
Hi,

Thanks for posting this article in Tamil. I have numerous articles and videos and lectures regarding cosmology and I always wanted to post these articles in Tamil but I could not….I really astonished with your knowledge regarding the understanding the true nature of God. I really love and agree with your views….what really bothering me is how did you become a politician? You are too good and knowledgeable to be a politician….I instantly became a fan of your views after viewing your blog…This country is in need of leaders like you and I wish from my heart that you will achieve a tremendous success in your political life.

Do not mistake me for expressing my views, I really never had a faith in political parties, even now I am not a sympathizer of any political party, but I have a highest regard for democracy, according to me Freedom is nothing but Democracy….and I bet certainly democracy is still alive in this country because of people like you…

But I do also disagree with your stand on Spectrum scam….well as a DMK’s regional party leader it is no wonder you support Raja....

I was religious, in fact I was a Hindu Munnani member, which now I regret severely, but after watching Carl Sagan’s videos, I started to question my belief and it made a big impact on my thoughts and then followed Cosmology….it made a big impact on me and it gives answer to all my questions where my(all) religion failed….I still think and say that “I did not say there is no God, all I am saying is it is good if there is really a God.” Richard Dawkins made a big impact on me…

As far as I can say that you are the only Atheist politician who mentioned about Richard Dawkins in your posting (I hope you come across Richard Dawkins’ presentations). Carl Sagan and Richard Dawkins are like my Godfathers. I never met them but their views made a big impact on my life and thoughts….

I am from Erode and I really envy Avinashi people to have such a wonderful and knowledgeable person as their leader…..

My email ID is amthangamani@gmail.com and http://amthangamani-cosmos.blogspot.com/
இந்த காலத்தில் யாரையும் நம்பமுடியவில்லை என் பள்ளி நண்பனின் ஆதங்கம் ............Between me  and Richard Barboza
Richard Barboza November 13 at 9:22pm Report
I hope you recollect me being your school mate.. This is robert barboza. Where are you these days? Do you live in ooty or shifted to Chennai.. I hope you kep in touch byeeee
Babu Shanthi November 15 at 3:54pm
Hai Robert i an in Avinashi, I hope ur fine ,sure ill keep in touch
Richard Barboza November 18 at 10:32am Report
Good Morning!!! Sorry for the delay in replying was on a short holiday for Eid.. In Dubai all offices are shut on this occassion. Where is this place located Avinashi? Are you in touch with Rajendra..

What are you doing these days in Avinashi? I hope you reply take care

robert
Babu Shanthi November 18 at 6:03pm
its in tirupur district, i am doing business, and politician , are u married
? take care bye for now.
Richard Barboza November 18 at 6:19pm Report
Its good to hear from you, wow politician thats fantastic.. I am sure some of our school mates are also settled in Tirupur. How is your life must be too busy doing business and involving into politics its totally two diffrent subjects..

Yeah married but a very sad ending just got divorced.. last december got married and the girl was already in love with another man, so she wanted to stay with that person, so i gave her a divorce. these days its very difficult to trust people...

Did you visit Ooty and school? I hope you keep in touch and reply take care..
byeeeee

இன்று எனக்கு ஒரு கடினமான நாள்.
No comments:

Post a Comment